The JR Band endeavors to inform you through this website about its services and background as complete and correct as possible. Nevertheless it might occur that some of the information could be incorrect, incomplete and/or obsolete. Furthermore the information on this website is meant as purely general and informative. For specific and detailed information you are advised to contact The JR Band directly. The JR Band accepts no liability for any direct, indirect, exceptional, incidental, immaterial or consequential damages occurring out of using this website.The reproduction and publishing (of parts of) the content on this website for non personal and/or commercial use, in whatever form, or in whatever way, is prohibited without the prior written consent of The JR Band.Source files are and remain at all times the property of The JR Band. If after approval, both orally and in writing, by any circumstances the agreed work is not used, at least 50% of the agreed amount must be payed.

 

The JR Band probeert u via deze website zo volledig en juist mogelijk te informeren. Ondanks deze zorg kan het zijn dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig of verlopen is. Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie. Voor specifieke en andere informatie kunt u altijd contact opnemen. The JR Band aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de op deze website verstrekte informatie.Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan grafische afbeeldingen en/of teksten van deze site te bewerken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.Indien na akkoord opdracht, zowel mondeling als schriftelijk, er door welke omstandigheden dan ook geen gebruik gemaakt wordt van de afgesproken werkzaamheden, wordt minimaal 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht.

 

©Le Tigre b.v. All Rights Reserved - Webdesign Holland

Photography: Ronnie Afman